top of page

Lời chào của Chủ tịch

Trong thời đại giao lưu quốc tế đang dần phát triển, người học tiếng Nhật cũng gia tăng nhanh chóng. Chúng tôi luôn muốn cung cấp một môi trường học tập tốt hơn, nhằm đáp ứng kịp nhu cầu học tiếng Nhật đang ngày càng đa dạng hóa.

 

Định hướng cho học sinh làm sao trong điều kiện và thời gian giới hạn, có thể đạt được kết quả tốt nhất, đạt trình độ năng lực tiếng Nhật cao nhất.

 

Nhắm đến đào tạo nên những con người có thể làm việc trong môi trường quốc tế, chúng tôi thực hiện phương châm các giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ kèm và theo dõi từng học viên, đưa ra các định hướng tương lai phù hợp.

Kyung Seok Jeon - Director

 
Den 1 (TR).png
People Working in Open Office

募集 要 項

Staff
%EF%BC%92Hatakeyama_edited.jpg

Hatakeyama
General Manager

Languages: Japanese

Hatakeyama serves as the driving force behind staff and immigration expert for Shinwa. He oversees the daily management of the office and is the lead consultant for all immigration inquiries as well as liaison for Tokyo Regional Immigration Bureau.

8%E6%BA%90%E7%94%B0%E3%81%95%E3%82%93_ed

Genda
Assistant Manager

Languages: Japanese

Genda has been with Shinwa since 2020. But, has vast experience in managing student recruitment and working with immigration and local businesses to help students find a career path after graduation, through the new specific skills visa.

4LIRAN.JPEG

Li
Chinese Student Director

Languages: Chinese & Japanese

Li graduated from Waseda University and has been with Shinwa since 2014. She serves as a recruitment manager, translator and real estate executive and agency liaison for Chinese applicants.

%EF%BC%96%E9%87%91_edited.jpg

Kin
Chinese Student Manager

Languages: Chinese, Korean & Japanese

Kin has been with Shinwa since 2018 after graduating from a language school in Nippori. She is native in Chinese and Korean and speaks fluent Japanese to help students as well as provide translations and living support.

Image by Tanner Mardis

募集 要 項

Trường Shinwa được thành lập

Học viện ngoại ngữ Shinwa được sáp nhập

Đã chuyển đến Takadanobaba

Chúng tôi đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập

Tòa nhà được cải tạo để phục vụ cho 330 sinh viên

Thêm nhiều lớp học để phục vụ cho 480 học sinh

Mở một trường chi nhánh phục vụ 660 sinh viên

Ký túc xá sinh viên mở cửa cung cấp chỗ ở cho 78 sinh viên

Mua một tòa nhà mới để phục vụ như một chi nhánh thứ ba

Số học sinh tăng lên 880 học sinh

Việc tái định cư chi nhánh thứ ba đang được tiến hành để xây dựng tòa nhà lớn hơn và bắt đầu cải tạo

Khai trương và chuyển địa điểm mới chi nhánh thứ 3, nâng sức chứa lên 1.020 sinh viên

Trung tâm Giới thiệu Việc làm Shinwa được mở để tập trung vào các đơn xin thị thực Kỹ năng Đặc biệt

Trường Shinwa được thành lập

Học viện ngoại ngữ Shinwa được sáp nhập

Đã chuyển đến Takadanobaba

Chúng tôi đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập

Tòa nhà được cải tạo để phục vụ cho 330 sinh viên

Thêm nhiều lớp học để phục vụ cho 480 học sinh

Mở một trường chi nhánh phục vụ 660 sinh viên

Ký túc xá sinh viên mở cửa cung cấp chỗ ở cho 78 sinh viên

Mua một tòa nhà mới để phục vụ như một chi nhánh thứ ba

Số học sinh tăng lên 880 học sinh

Việc tái định cư chi nhánh thứ ba đang được tiến hành để xây dựng tòa nhà lớn hơn và bắt đầu cải tạo

Khai trương và chuyển địa điểm mới chi nhánh thứ 3, nâng sức chứa lên 1.020 sinh viên

Trung tâm Giới thiệu Việc làm Shinwa được mở để tập trung vào các đơn xin thị thực Kỹ năng Đặc biệt

 • Tháng 4 năm 1963

 • Tháng 4 năm 1990

 • Tháng 4 năm 2013

 • Tháng 4 năm 2015

 • Tháng 10 năm 2015

 • Tháng 10 năm 2016

 • Tháng 10 năm 2017

 • Tháng 12 năm 2017

 • Tháng 1 năm 2018

 • Tháng 10 năm 2018

 • Tháng 12 năm 2019

 

 • Tháng 10 năm 2020

 • Tháng 12 năm 2020

 
 

Trường Shinwa được thành lập

Học viện ngoại ngữ Shinwa được sáp nhập

Đã chuyển đến Takadanobaba

Chúng tôi đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập

Tòa nhà được cải tạo để phục vụ cho 330 sinh viên

Thêm nhiều lớp học để phục vụ cho 480 học sinh

Mở một trường chi nhánh phục vụ 660 sinh viên

Ký túc xá sinh viên mở cửa cung cấp chỗ ở cho 78 sinh viên

Mua một tòa nhà mới để phục vụ như một chi nhánh thứ ba

Số học sinh tăng lên 880 học sinh

Việc tái định cư chi nhánh thứ ba đang được tiến hành để xây dựng tòa nhà lớn hơn và bắt đầu cải tạo

Khai trương và chuyển địa điểm mới chi nhánh thứ 3, nâng sức chứa lên 1.020 sinh viên

Trung tâm Giới thiệu Việc làm Shinwa được mở để tập trung vào các đơn xin thị thực Kỹ năng Đặc biệt

bottom of page