top of page
Forms

Nhập học

Accounting Documents

Tài liệu bắt buộc

※ Tất cả các tài liệu phải được cấp trong vòng 3 tháng kể từ khi nộp hồ sơ nhập cư.

Image by Markus Winkler

Gia hạn Visa

Thông tin cần biết chuyển đổi visa, bấm vào đây

 
bottom of page