top of page
Adult Students

募集 要 項

✦ Lớp học nhỏ ・Hệ thống chủ nhiệm

Mỗi lớp học được tổ chức bởi một nhóm nhỏ trung bình 15 người. Giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò trung tâm hướng dẫn tận tình, sát sao đến từng học sinh. Tuy là trường đông nhưng sĩ số mỗi lớp ít nên khoảng cách giữa học sinh và giáo viên cũng gần, đây là trường có không gian ấm cúng bạn có thể tham khảo bất cứ điều gì.

Book Your Course

One Full Semester (about 10 weeks) for ¥230,000. If your application is accepted, you will be sent an invoice for payment.

 

Thanks for booking!

✦ Đào tạo thông thạo ngôn ngữ

Dựa trên các kỹ năng cơ bản cao, chúng tôi có một chương trình giảng dạy nhằm phát triển các kỹ năng tiếng Nhật có thể được tiếp thu và sử dụng một cách cân bằng. Ngoài kiến thức đầu vào, chúng tôi cũng đang tập trung vào các hoạt động đầu ra như viết, phát biểu và thuyết trình.

IMG_4374.JPG
IMG_8345.JPG

✦ Sự kiện của trường

Chúng tôi tổ chức các cuộc thi diễn thuyết và thi viết luận để thông báo kết quả học tiếng Nhật, các sự kiện theo mùa (Kakizome, gieo đậu, Tanabata), tiệc nướng và tiệc Giáng sinh để trao đổi lớp. Ngoài ra, trước khi tốt nghiệp, học sinh sẽ có một chuyến đi tốt nghiệp như một kỷ niệm cuối cùng với lớp và giáo viên của mình.

✦ Giờ học

Morning Class
Afternoon Class

Lesson 1

13:00 - 13:45

Lesson 2

13:50 - 14:35

5 minute

break

15 minute

break

Lesson 3

14:50 - 15:35

Lesson 4

15:40 - 16:25

5 minute

break

Lesson 1

09:00 - 09:45

Lesson 2

09:50 - 10:35

5 minute

break

15 minute

break

Lesson 3

10:50 - 11:35

Lesson 4

11:40 - 12:25

5 minute

break

bottom of page