top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảBen M

THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC TIẾP THEO


Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hiện nay nhà trường đang cho tiến hành học Online. Từ tuần trước thì số lượng người nhiễm bệnh đã giảm xuống song để bảo vệ sức khỏe của học sinh cũng như giáo viên, nhà trường quyết định sẽ tiếp tục việc học Online cho đến hết 15/3(Thứ 3).


Tuy nhiên, để có thể hướng dẫn các bạn tốt nghiệp cũng như chuẩn bị cho kỳ học tiếp theo thì nhà trường sẽ tổ chức buổi học trên lớp vào những ngày sau 25/2( Thứ 6), 4/3( thứ 6), 11/3(Thứ 6). Ngoài ra thì 16/3( Thứ 4) Ngày thi cuối kỳ, 17/3( Thứ 5): Lễ tốt nghiệp, 18/3( Thứ 6) buổi học cuối cùng cũng sẽ được tổ chức tại trường.


Nếu có gì thay đổi sẽ được thông báo trên trang Web và Facebook.


【LỊCH HỌC TIẾP THEO】

~15/3(Thứ 3)

HỌC ONLINE QUA ZOOM

25/2( Thứ 6), 4/3( thứ 6), 11/3(Thứ 6).

Thứ 6 sẽ học tại trường.

Vào ngày 25/2

+Phải mang đầy đủ bài tập về nhà từ 28/1~24/2 đến nộp

+Sẽ được phát bài tập và tài liệu học tập mới

16/3( Thứ 4)

Tổ chức bài thi cuối kỳ tại trường

17/3( Thứ 5)

Dự kiến tổ chức lễ tốt nghiệp tại Trường Đại học Fuji Tokyo

Toàn bộ học sinh Tốt nghiệp và Học sinh học tiếp đều sẽ tham dự

*Tùy vào tình hình cụ thể có khả năng sẽ thay đổi

18/3( Thứ 6)

Học tại trường

* Chỉ có học sinh tiếp tục học tại trường tham gia